ภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ

School scene 1

School scene 2

 วันที่เปิดสอน เวลา  สถานที่    ค่าใช้จ่าย
 ทุกวันอาทิตย์ 10:00~11:30 อุซุโม่โคมินิตี้เซ็นเตอร์ 1,000เยนต่อ6เดือน
*ค่าโน๊ต.และค่าเอกสารอื่นๆต่างหาก。
เดือนละ3ครั้ง(อาทิตย์) 14:00~15:30 วาคามัสสึ โคมิงคัง
เดือนละ3ครั้ง(อังคาร) 19:00~20:30 วาคามัสสึโคมิงคัง

วันอาทิตย์{เดือนละ 3ครั้ง} 

10:00~11:30 ฮาซากิโชวไงงักคุชูเซ็นเตอร
ทุกวันอังคาร 13:30~15:00 โอโนฮาร่าโคมินนตี้เซ็นเตอร์
ทุกวันอังคาร 19:15~20:45 โอโนฮาร่าโคมินิตี้เซ็นเตอร์
เดือนละ3ครั้ง(พุธ) 10:30~12:00 โจเซ.โคโดโมะเซ็นเตอร์

(ข้อควรระวัง)
・สถานที่เรียนสามารถเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์。
・สมัครได้ที่ห้องเรียน。ผู้สมัครครั้งแรก.กรุณามาถึงก่อนเวลา15นาที。

วิธีทิ้งขยะ

อำเภอคามิสึ นั้น . ได้กำหนดวิธี การแบ่งแยกขยะ  ไว้ดังนี้.
* ขยะที่เผาไหม้......ขยะเปียก. กระดาษ. เศษไม้. พลาสติกนิ่มๆที่ล้างไม่ออก.

* ขยะที่เผาไม่ไหม้........เศษเหล็ก.ยาง. จำพวกพลาสติก(ของแข็ง.เชือก. ขวดพลาสติกที่ล้างไม่ออก.)
จำพวกผ้า. ถ้วยชาม. ขวดแก้วต่างๆ(ให้ห่อกระดาษแล้วนำไปทิ้ง)

* ของที่นำไปแปลงสภาพใช้ได้ก็มีมากมาย
-หนังสือพิมพ์. กระดาษโฆษณา.กล่องกระดาษ. กล่องใส่นมและอื่นๆ(ผูกเชือกแล้วนำไปทิ้ง)
-ขวดใส่น้ำพลาสติก.โฟม.พลาสติกอื่นๆ(ล้างน้ำแล้วจึงนำไปทิ้ง)
-ขวด. กระป๋อง(ล้างน้ำแล้วจึงนำไปทิ้ง)
-เสื้อผ้าเก่า(ที่ยังใช้ได้)

* ถ่านไฟ.หลอดไฟ.หรือสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกาย.ขวดสเปรย์(เจาะรูให้แก๊สออก) มีดและอื่นๆ
(แยกถุงเขียนชื่อของภายในถุงแล้วจึงนำไปทิ้ง)

* พวกของใช้ในบ้านที่ใหญ่ๆเช่นตู้.เตียง.โต๊ะต่างๆให้โทรติดต่อไปทิ้งรีไซด์เคิลพล่าซ่า
ของอำเภอ   นัดวันเวลาให้เรียบร้อย จะมีพนักงานไปเก็บ(ฟรี)

*โทรทัศน์.ตู้เย็น.ตู้แช่แข็ง.เครื่องซักผ้า.แอร์ ให้ติดต่อร้านขายของเก่า.เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ
ให้ติดต่อร้านหรือยี่ห้อที่ซื้อ ไม่มีสถานที่ให้ทิ้ง

* ห้ามเผาขยะนอกบ้าน

* .ใส่ถุงขยะที่กำหนดไว้. นำไปทิ้งในวันเวลาที่ที่กำหนด
ถุงใสขยะนั้นมีขายตามซุบเปอร์และโฮมเซ็นเตอร์ ในเขตอำเภอนั้นๆ
< ถุงใส่ขยะเผาไหม้> 45L.30l.20L.           <ถุงใส่ขยะเผาไม่ไหม้>45L.30L.20L.

* {สำหรับบ้าน} จะต้องใช้ถุงขยะที่กำหนดไว้เฉพาะเขตเท่านั้น

**   เขตคามิสึกับเขตฮาซากิ มีกฎระเบียบการทิ้งขยะของแต่ละเขต.สอบถามรายละเอียดได้ที่ว่าการ
อำเภอแผนกกองการแยกขยะ(โทร.0299-90-1148)

กฎระเบียบในการดำรงชีวิต

* อย่าทำความเดือดร้อนให้กับผู้อยู่ใกล้เคียง. เช่น เวลากลางคืน. เวลารุ่งสาง.รอบๆบริเวณที่เงียบๆ
ถ้าเกิดเสียงดังขึ้นเสียงนั้นจะดังกังวานกว่าปกติ. ไม่เปิดเพลิงดัง.ไม่ส่งเสียงคุยดังและอื่นๆ.

* อพาธ แมนชั่นที่อยู่บริเวณเดียวกัน.บันได.ทางเดิน.ทางหนีไฟและอื่นๆที่ใช้ร่วมกัน.ห้ามนำสิ่งของ
ไปวางไว้.ควรทำความสะอาด รอบๆบริเวณอพาธที่อาศัยอยู่

* บ้านพักรวมนั้น. จะต้องนำจักรยานไปจอดเรียงไว้ในที่กำหนด. รถยนต์ จะต้องนำไปจอดณที่กำหนด
ไว้. ที่จอดรถที่ว่างอยู่ห้ามนำรถมาจอด.ห้ามจอดรถตามข้างถนนที่ไม่มีเครื่องหมายอนุญาติ.

* อพาธที่เช่าอาศัย ภายในห้องควรทำความสะอาด อย่าทำให้ห้องสกปกเสียหาย มิฉะนั้นจะต้องเสียค่า
ซ่อมบำรุง

สมาคมเด็ก


สมาคมเด็กคือ การตั้งกลุ่มเพื่อเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลที่อาศัยอยู่ในเขตให้มาชุมนุมกันเพื่อทำกิจกรรม
ขณะเดียวกันก็จะดูความเจริญเติบโตของเด็กนักเรียนชั้นสูงกว่าที่อยู่ในเขตเดียวกันให้มารวมตัวกันเพื่อ         
ทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมในอนาคต
ค่าบำรุงกลุ่ม.  การร่วมกิจกรรมนั้นจะต้องทำตามกฎของเขตนั้น

PTA

[กลุ่มผู้ปกครองและครู(PTA)] คือผู้ปกครองและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการที่จะสั่งสอน
อบรมเด็กก่อนเข้าเรียน.และเด็กนักเรียน
การทำงานของPTA (1)การทำความเข้าใจวิธีการสอนของโรงเรียน(2)ทำความเข้าใจวิธีการอบรม
ภายในครอบครัว(3)การดูแลเด็กนักเรียนหลังเลิกเรียน(4)การยกเลิกระบบเก่า.หันมาใช้ระบบใหม่ของ
แต่ละเขต

การรวมกลุ่ม


คือการรวมกลุ่มของผู้ที่อาศัยอยู่ภายในเขต(แต่ละเขต แบ่งเป็น.กลุ่ม. และหมู่ ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ)
โดยจ่ายเงินค่าบำรุ่งกลุ่มที่ ตนสังกัดอยู่.
การทำงานของกลุ่ม
       - การนำข่าวสารของอำเภอ มาแจ้งให้กลุ่มของตนได้รับรู้รวมทั้งวิธีการติดต่ออื่นๆ
       - เข้าร่วมงานที่กลุ่มหรือเขตจัดขึ้น(เช่นงานทศกาลประจำปีต่างๆ)
       - สิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิต.ทำความสะอาดเขตที่อยู่อาศัย.ให้ความร่วมมือการแบ่งแยกขยะ.
       - เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในเรื่องการดับเพลิงด้วยตนเองและอื่นๆ
 

งานของอำเภอ.งานเทศกาล

เดือน กิจกรรม สถานที่
เดือน 4 เทศกาลดอกซากุระ(ต้นเดือน) สวนสาธารณะโคโนอิเคะ
เดือน 5 เทศกาลปลูกต้นไม้.ดอกไม้ สวนสาธารณะมินาโต้
เดือน 7 กิจกรรมชายหาด(กลางเดือน7-กลางเดือน8 ชายหาดนิกาว่าและชายหาดฮาซากคิ
การแข่งขันกีฬาโต้คลื่น(กลางเดือน)  
งานเทศกาลมินาโต้(เสาร์-อาทิตย์ปลายเดือน) เขตโอโนฮาร่า
เดือน 8 ทะนะบาตะมะสึรี(เสาร์-อาทิตย์ต้นเดือน) ชิตเตะช่วงถนนโคนังและสุซูรัน
เทศกาลดอกไม้ไฟ(วันที่10) สวนสาธารณะโคโนอิเคะ
ฮาซากิรัชเซมะสึรี(ปลายเดือน) สวนซันซัน
เดือน 9 ฮาซากิแข่งขันโทรายอัสร่อน(กีฬา วิ่งทน.ว่ายน้ำ จักรยานฯ ต้นเดือน)  
เดือน 10 เทศกาลดอกคิคุ(กลางเดือนถึงสิ้นเดือน คามิสึบุงคาเซ็นเตอร์
เทศกาลซังเงียวไซ.ของใช้ที่จำเป็นต่างๆ (ปลายเดือน) คามิสึบุงคาเซ็นเตอร์.คามิสึชิมินไทคุคัง
เทศกาลงานช่างฝีมือ(ปลายเดือนถึงต้นเดือน11) คามิสึบุงคาเซ็นเตอร์

เวลาทำงานของที่ว่าการอำเภอ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์(เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8: 30 – 17: 15 น.

วันที่ 29 ธันวาคม – วันที่ 3 มกราคม หยุดปีใหม่.

เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ

* ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ.กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สุขภาพอำเภอคามิสึ
(โทร 0299 - 90 – 1331)

○ เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของประชาชน
ชาวต่างชาติที่มีบัตรต่างด้าว และได้รับอนุญาติให้อยู่อย่างถูกต้องสามารถเข้ารับการตรวจ
สุขภาพได้มีทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่าย

○ การตรวจสุขภาพเด็กที่อยู่ระหว่างการดื่มนม
มารดาจะต้องนำเด็กมาตรวจสุขภาพทุก 3 เดือน. 1ปี6เดือน.2ขวบ.และ3ขวบเพื่อตรวจการ
เจริญเติบโตของเด็ก

○ การฉีดยาป้องกันโรค
เพื่อป้องกันโรคร้ายแร็งที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก. จะต้องนำเด็กเข้าตรวจและฉีดวัคซีน.

 

เดมันโดแท็กซี่


จะต้องรอคิวและกำหนดสถานที่ขึ้น-ลงให้แน่นอน.
แบ่งสถานที่ไว้ 4 แห่ง .จะใช้บริการได้เฉพาะเขตที่อยู่เท่านั้น.

○ผู้ใช้บริการ จะต้องอาศัยอยู่ในเขตนั้นๆ. ต้องมีโทรศัพท์บ้านหรือมือถือ
○วิธีใช้บริการ
 1.ต้องจดทะเบียนเป็นสมาชิก. รับบัตรสมาชิก
 2.โทรไปจองที่ศูนย์บริการ(เฉพาะภาษาญี่ปุ่น)
 3.รอขึ้นรถแท๊กซี่หน้าบ้าน. ลงรถเมื่อถึงที่หมาย
○ค่าบริการ ครั้งละ 300 เยน. ใช้ตั๋วจ่าย(ใช้ได้เฉพาะตั๋วเท่านั้น)
○วันบริการ จันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 – 16:00 น.(เว้นวันหยุดราชการและวันสำคัญ)
○สถานที่ติดต่อ เดมันโดแท็กซี่เซ็นเตอร์ โทร 0299 - 90 -0061

เปิดรับสมัครสมาชิก

  • ค่าสมาชิกปีละ 1.000 เยน
  • ติดต่อสอบถามได้ที่<แผนกประชาสัมพันธ์>

สมาคมเพื่อชาวต่างชาติคามิสึ(ภายในตึกที่ว่าการอำเภอ)
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00-17:00
(หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
T E L: 0299-92-4082
FAX: 0299-90-1112
E-mail: toiawase@kifa-global.jp

บทนำ

ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น

จำนวนชาวต่างชาติเมื่อเดือน11ปี2020

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในคามิสึ มี 95,547 คน
ชาวต่างชาติที่ทำบัตรต่างด้าวมี 2,558คน

<ตามลำดับดังนี้>

1.จีน (555 คน)
2.ฟิลิปปินส์ (435 คน)
3.ไทย (425 คน)

ข้อมูล:จากอำเภอคามิสึ

เปิดรับสมัครสมาชิก

ลิงค์

PAGE TOP